Databeschermingsverklaring

Informatie over het verzamelen, verwerken en gebruiken van uw persoonlijke data.
Uw vertrouwen in het correct en verantwoordelijk omgaan met uw data is essentieel voor het succes van onze bijlessen. Daarom is de bescherming van data voor ons van groot belang. Het verzamelen, verwerken (zoals bewaren, wijzigen, versturen, blokkeren en verwijderen) en gebruik van uw persoonlijke data zal enkel plaatsvinden volgens de huidige beschermende regels en bepalingen voor data. Graag introduceren wij in het kort onze belangrijkste beginselen met betrekking tot het verzamelen, verwerken en gebruiken van uw persoonlijke data.

1) Persoonlijke gegevens Persoonlijke data hebben betrekking op specifieke details over persoonlijke of feitelijke kenmerken die refereren aan een specifieke of bepaalbare natuurlijke persoon, bijvoorbeeld een persoonsnaam of adres, alsook cookies (zie § 3). Dergelijke data worden opgevraagd wanneer u zich registreert voor een bijles of een bijlesopdracht.

2) Het verzamelen, verwerken en gebruiken van persoonlijke data. Er wordt geen persoonlijke data verzameld, verwerkt en/of bewaard wanneer u bijleshuis.be of bijleshuis.nl bezoekt. Wanneer gevraagd wordt uw naam, e-mailadres of andere persoonlijke informatie in te vullen (bv. op de bijlesregistratiepagina's), kan deze informatie gebruikt worden om aan de door u verzochte dienstverlening te voldoen.

U registreert zich als student: uw persoonlijke informatie (naam, voornaam, e-mailadres, telefoonnummer en alle andere aanvullende informatie) wordt opgeslagen in een beveiligde database om de door u verzochte dienstverlening (bvb. informatie over bijles of studiebeleiding) op maat toe te lichten.

U volgt bijles: uw gegevens worden vermeld in de aanrekening(en) en aanverwante documenten voor de door u gevolgde bijlessen. Uw IBAN nummer, indien met ons gedeeld, wordt gebruikt om de maandelijkse domiciliëringsopdracht / automatische incasso uit te voeren.

U registreert zich als lesgever: uw persoonlijke informatie (naam, voornaam, e-mailadres, telefoonnummer en alle andere aanvullende informatie zoals CV) wordt opgeslagen in een beveiligde database en gebruikt voor een interne screening van uw profiel als mogelijke lesgever.

U geeft bijles: jouw persoonlijke informatie, je rekeningnummer en eventueel rijksregisternummer / BTW-nummer worden gebruikt voor de maandelijkse uitbetaling en aanverwante documenten voor de door jou gegeven lessen. Het delen van jouw informatie met geselecteerde partners is steeds na jouw uitdrukkelijke toestemming.

Voor zover persoonlijke data worden verzameld, verwerkt en gebruikt, zal BijlesHuis zich houden aan de Europese wetgeving voor het beschermen van data. Persoonlijke data zullen niet openbaar worden gemaakt aan derde partijen zonder toestemming van de betreffende persoon, tenzij we zijn genoodzaakt dit te doen door de wet, op basis van een rechterlijk bevel of een officiële verordening. Content die u genereert op de website kan in anonieme vorm openbaar zijn. Uw identiteit zal in geen geval achterhaald kunnen worden door derden.

Indien u zich heeft geregistreerd als gebruiker bij BijlesHuis, worden uw gegevens tot 24 maanden na uw laatste login op bijleshuis.be of bijleshuis.nl bewaard. Na het verlopen van deze termijn worden uw gegevens verwijderd uit of geanonimiseerd in onze database(s).

Indien u bijles heeft gevolgd of bijles heeft gegeven via BijlesHuis, worden de noodzakelijke gegevens voor fiscale of legale doeleinden tot 7 jaar na het laatste gebruik van de diensten van BijlesHuis bewaard. Niet-noodzakelijke gegevens worden 24 maanden na uw laatste login op bijleshuis.be of bijleshuis.nl verwijderd of geanonimiseerd in onze database(s).

3) Gebruik van cookies De wetgeving verplicht websites het gebruik van cookies kenbaar te maken. Bijna elke website gebruikt cookies om de gebruikerservaring beter te maken. Wat zijn cookies? Een cookie is een klein tekstbestand dat door servers wordt doorgegeven wanneer een webpagina wordt bezocht en dat tijdelijk op de respectievelijke gebruikers harddrive wordt opgeslagen. Wanneer de betreffende server weer wordt bezocht, stuurt de browser van de gebruiker de eerder ontvangen cookie terug naar de server. De server is dan in staat de informatie die gedurende deze procedure is verkregen op verschillende manieren te evalueren. Cookies helpen advertentieboodschappen te controleren en maken het gemakkelijker een webpagina te navigeren. Hoe implementeert het BijlesHuis cookies? De eerste keer dat u onze website bezoekt, wordt een cookie gestuurd naar de browser van de gebruiker en vervolgens opgeslagen op de harddrive van de gebruiker. Deze cookie functioneert voornamelijk om vast te stellen of een gebruiker onze website al eerder heeft bezocht of niet. Dit vergemakkelijkt het inloggen achteraf, zodat u niet telkens opnieuw moet inloggen. Wij verzamelen hierbij geen persoonlijke gegevens, of gebruiksgegevens. Wanneer u geen gebruik wenst te maken van de voordelen van cookies, kan u onze website ook gebruiken zonder cookies. Iedere browser kan worden geconfigureerd om cookies te weigeren. In dit geval willen we u erop wijzen dat het weigeren van functionele cookies het gebruik van de website moeilijker zal maken, omdat sommige functies alleen beschikbaar zijn wanneer het gebruik van functionele cookies is toegestaan.

4) Partners die data verwerken voor BijlesHuis Alle partners die data verwerken voor BijlesHuis worden enkel en alleen ingesteld om het gebruiksgemak van gebruikers van BijlesHuis en de interne werking van BijlesHuis te verbeteren.

- Amazon Web Services (AWS): Database hosting voor de data die BijlesHuis verzamelt. Alle databases bij AWS voor BijlesHuis zijn gelokaliseerd in Frankfurt en worden 24/7 on-site bewaakt en gecontroleerd.
- Twilio/Sendgrid: Dienst voor het versturen van e-mails: zo zijn we er zeker van dat onze e-mails goed toekomen.
- Google Apps for Business: E-mail-, online bestanden en kalenderbeheer.

5) Wijzigen van gegevens of terugtrekking van uw akkoord met de databeschermingsverklaring Wanneer u, om welke reden dan ook, uw persoonlijke data uit onze database wil verwijderen of u akkoord met deze verklaring wil terugtrekken, kunt u dit doen door in te loggen op bijleshuis.be of bijleshuis.nl, door een mailtje naar uw contactpersoon bij BijlesHuis te sturen of via het contactformulier contact op te nemen.

6) Data bescherming & Encryptie Voor BijlesHuis is de veiligheid van uw persoonlijke data essentieel. Om ongeautoriseerde toegang of ontsluiting te voorkomen en om het correcte gebruik van de data te waarborgen, maken we gebruik van verschillende technische en organisatorische procedures om de data die wij online ontvangen en gebruiken te beschermen en zeker te stellen. Alle verbindingen lopen via SSL zodat persoonlijke gegevens niet onderschept kunnen worden. Alle wachtwoorden worden geëncrypteerd bij opslag. Dit wil zeggen dat niemand anders dan uzelf uw wachtwoord kan zien.