• Bijles op maat

  • Bij je thuis of online

  • Flexibele planning

Geraldine

Account manager

Huiswerk- en studiebegeleiding voor het lager onderwijs

In het lager onderwijs wordt de basis gelegd voor diverse vaardigheden. Uw zoon of dochter leert rekenen, lezen, schrijven en vormt de eerste zinnetjes in het Frans. Op een stevige basis kan stabiel verder gebouwd worden en daarbij is een efficiënte studiemethodiek heel belangrijk. BijlesHuis bouwt mee aan de vaardigheden van uw kind door middel van algemene studiebegeleiding, huiswerkbegeleiding of specifieke begeleiding. Waar en wanneer de begeleiding plaatsvindt, beslist u zelf. U kiest dus volledig zelf of uw kind bijles aan huis, op een andere locatie of misschien zelfs online krijgt.

Algemene studiebegeleiding voor het lager onderwijs

Een ervaren docent begeleidt uw zoon of dochter doorheen een ‘leren leren’-traject bij het ontwikkelen van een goede studiemethode die bij hem of haar past. De pedagogische focus ligt op motivatie, planning, organisatie en studietechnieken. Zo is uw kind alvast goed voorbereid op het middelbaar onderwijs, waar het nog belangrijker wordt om efficiënt te kunnen studeren. 

Huiswerkbegeleiding voor het lager onderwijs

Een gekwalificeerde docent maakt samen met uw zoon of dochter oefeningen en helpt bij de voorbereiding van toetsen. Hierbij wordt naar zelfredzaamheid toegewerkt, zodat uw kind op het einde van de rit zelf planmatig zijn of haar huiswerk kan aanpakken. Uw kind krijgt tips om beter te leren voor een toets en kan zo betere punten halen, en bovendien hoeft u zich binnenkort ook geen zorgen meer te maken dat taken niet op tijd afgewerkt raken.

Specifieke begeleiding voor het lager onderwijs

Bij specifieke begeleiding ligt de focus op het trainen van een specifieke vaardigheid, zodat uw zoon of dochter een eventuele achterstand kan wegwerken of goed voorbereid is op de overstap naar het middelbaar onderwijs. De focus kan op rekenen, lezen, schrijven of Frans liggen, of op een combinatie van vaardigheden.

Hoe gaat het in zijn werk?

Elke leerling is anders. Contacteer het BijlesHuis vrijblijvend voor extra informatie over bijles en studiebegeleiding voor het lager onderwijs, dan zoeken we samen een oplossing op maat van uw kind.