Af en toe krijgt BijlesHuis de vraag of een deel van de bijlessen voor kinderen terugbetaald worden, bijvoorbeeld via het ziekenfonds (de mutualiteit), de gemeente of stad of via een andere instantie. Helaas nemen ziekenfondsen op dit moment geen standaard terugbetalingen voor bijles op in hun aanbod. We hebben hiervoor al bij alle ziekenfondsen aangeklopt en zullen dat blijven proberen, omdat we de toegankelijkheid van bijles erg belangrijk vinden. Vraag het zeker wel eens na bij het ziekenfonds waarbij je bent aangesloten. Afhankelijk van je situatie zijn er misschien wel individuele mogelijkheden of een uitzondering mogelijk.

Gelukkig bieden enkele gemeentes en steden wel standaard tegemoetkomingen en terugbetalingen voor bijles. Op deze pagina lijsten we een overzicht van wie een beroep kan doen op zijn of haar gemeente of stad voor de terugbetaling van bijles en huiswerkbegeleiding. 

Heb jij een aanvulling voor deze lijst? Stuur een berichtje naar beau@bijleshuis.be en we nemen de gemeente of stad in kwestie op in ons overzicht.

Algemene tussenkomst gemeentes en steden

De meeste gemeenten en steden hanteren geen standaard systeem of bedrag voor tegemoetkoming voor bijles. Ze bekijken en onderzoeken elke hulpvraag individueel en bepalen voor elke aparte situatie welke hulp nodig is. Wanneer gezinnen betaalproblemen ervaren, kunnen zij contact opnemen met hun Sociaal Huis / OCMW voor een afspraak. Dan wordt op maat nagegaan welke financiële hulp het meest gepast is, waaronder bijles.


Na sociaal en financieel onderzoek zal de maatschappelijk werker dmv. een sociaal verslag de onderzochte hulpvraag voorleggen aan het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst. De leden van het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst zullen oordelen over de al dan niet tussenkomst in een tegemoetkoming voor bijles. Indien dat het geval is, gaat het niet om een vastgesteld bedrag, maar is het afhankelijk per situatie.

Aparte regelingen in specifieke steden en gemeentes

Sommige gemeentes en steden hanteren eigen regels rond de terugbetaling en tegemoetkoming voor bijlessen. Hieronder sommen we alfabetisch op in welke plekken dat het geval is en waar je meer informatie vindt.

Antwerpen:

In Antwerpen kunnen ook mensen die geen hulp krijgen via het sociaal centrum, maar wel een verhoogde tegemoetkoming hebben, een tussenkomst aanvragen.

De tussenkomst voor bijles of huiswerkbegeleiding is in Antwerpen begrensd tot 300 euro per kalenderjaar per kind. Stad Antwerpen neemt de facturen 100% ten laste, maar de tussenkomst is begrensd tot 300 euro. Stad Antwerpen kan per kalenderjaar tussenkomen voor betaalde bedragen in het lopende en in het komende schooljaar als duidelijk is wat het bedrag is waar het kind gebruik van gaat maken.

Voor ouders die:

 1. een statuut verhoogde tegemoetkoming hebben
 2. in Antwerpen wonen
 3. niet in begeleiding zijn bij een sociaal centrum (in dat geval regelt de maatschappelijk werker dit al).
 4. wiens kinderen huiswerkbegeleiding krijgen en niet ouder zijn dan 18 jaar

Alle informatie vind je op de site van stad Antwerpen. Een aanvraag indienen voor een tegemoetkoming voor bijles kan ook online

Asse:

Er kan vanuit het OCMW Asse een tussenkomst gegeven worden (na financieel onderzoek) in het kader van de participatie en sociale activering. Dit kan enkel voor kinderen jonger dan 18 jaar. De tussenkomst bedraagt max 100 euro/kind per jaar. (max 400 euro/jaar voor alle kinderen in het gezin)


In dit kader kunnen er ook wel andere tussenkomsten gevraagd worden zoals bijvoorbeeld schoolfacturen, uitstappen,… Als het kind dus al een tussenkomst heeft ontvangen van 100 euro voor iets anders in een bepaald jaar kan het dan wel geen tussenkomst bijlessen meer krijgen voor dat jaar.

Genk:

Gezinnen met kinderen die nood hebben aan bijles kunnen een beroep doen op het Kindercultuurfonds hiervoor. Indien goedgekeurd, gaat het om maximaal €300 per kind.

Halle:

Er kan vanuit het OCMW Asse een tussenkomst gegeven worden (na financieel onderzoek) in het kader van de participatie en sociale activering. Dit kan enkel voor kinderen jonger dan 18 jaar. De tussenkomst bedraagt max 100 euro/kind per jaar. (max 400 euro/jaar voor alle kinderen in het gezin). Aanvragen kan via de sociale dienst.

In dit kader kunnen er ook wel andere tussenkomsten gevraagd worden zoals bijvoorbeeld schoolfacturen, uitstappen,… Als het kind dus al een tussenkomst heeft ontvangen van 100 euro voor iets anders in een bepaald jaar kan het dan wel geen tussenkomst bijlessen meer krijgen voor dat jaar.

Koekelare:

In Koekelare kan er een tussenkomst voor bijles gegeven worden vanuit het Fonds Participatie en Sociale Activering. Dit is de helft (50 %) van het inschrijvingsgeld. Of er recht is hangt af van het inkomen van de cliënten en niet of ze recht hebben op verhoogde tegemoetkoming. Neem hiervoor contact op met het Sociaal Huis Koekelare.

De gemeente Koekelare verzamelt alle aanvragen van een volledig jaar en verdeelt de subsidie onder het aantal rechthebbenden. Het bedrag (maximale tussenkomst) is dus elk jaar anders. 

Langemark-Poelkapelle:

In Langemark – Poelkapelle is er een tussenkomst van maximaal €500 per jaar voor bijles voor gezinnen met een verhoogde tegemoetkoming. Voor de aanvraag kunnen de gezinnen terecht bij de sociale dienst via het e-mailadres sociale.dienst@langemark-poelkapelle.be.

Liedekerke:

In Liedekerke is voor bijles een tussenkomst mogelijk via participatie en sociale activering. Dit is aan te vragen via sociaalhuis@liedekerke.be met vermelding van naam + rijksregisternummer + contactgegevens (telefoon en e-mail) van de persoon voor wie de aanvraag gebeurt. Dan neemt Liedekerke contact op met die persoon om te bekijken of hij of zij recht heeft. De tussenkomst is beperkt tot 50 % van de totaalkost voor bijlessen, met een max. van 100 EUR per persoon per jaar.


Wie heeft er recht?


 1. Mensen met verhoogde tegemoetkoming = automatisch (geen verder sociaal onderzoek nodig). Gemeente Liedekerke kan het recht op verhoogde tegemoetkoming zelf opzoeken in de kruispuntbank op basis van rijksregisternummer, dus verder niets nodig.
 2. Mensen die in collectieve schuldenregeling zitten = automatisch (geen verder sociaal onderzoek nodig). De gemeente heeft een bewijs nodig van de laatste betaling op de rekening van de hulpvrager door de schuldbemiddelaar of een attest van de schuldbemiddelaar
 3. Mensen die niet onder bovenstaande 2 categorieën vallen, maar wel in een behartenswaardige situatie zitten en het financieel moeilijk hebben. Daar moet Liedekerke wel een sociaal onderzoek doen en dan hebben ze volgende documenten nodig:

 • Bankuittreksels van de laatste drie maanden van alle rekeningen van alle volwassenen binnen het gezin (ook spaarrekeningen)
 • Bewijs huur/hypothecaire lening
 • Bewijs van eventuele schulden/openstaande facturen/afbetaalplannen
 • Bewijs van eventuele medische kosten

Melle:

Op advies van de maatschappelijk werker kan er een tussenkomst voor bijles voorzien worden ten bedrage van maximaal 300 euro per kind/jaar. De beslissing wordt hiervoor genomen door de leden van een Bijzonder Comité van de sociale dienst. Voor meer vragen hierover kan je terecht bij lien.decock@ocmwmelle.be.

Staat jouw stad of gemeente niet in deze lijst? 

Je kan zeker contact met je lokale Sociaal Huis / OCMW opnemen. Mogelijks zijn er wel plannen om in de toekomst een structurele tegemoetkoming ter beschikking te stellen.


Ben je op zoek naar bijles voor je kind? Dien een vrijblijvende aanvraag in, en wij nemen contact op om te kijken wie in de buurt beschikbaar is.